Principii și valori

Valori Liberale

Despre ideologia liberală, despre setul de valori și concepte care stă la baza ei s-au scris numeroase lucrări de specialitate și cărți de referință. Am putea spune că istoria liberalismului trebuie legată de însăși istoria gândirii politice a umanității. Datorită complexității acesteia nu am putea acoperi tot ce ține de valorile liberale într-o scurtă prezentare. De aceea, ne-am propus să punctăm aici doar cele mai importante aspecte, care sintetizează liberalismul, relevante pentru cineva care ia contact pentru prima dată cu această ideologie și în același timp repere stabile în concepția politică a PNL.

Democrație, stat de drept, separația puterilor

Individ, libertate, drepturi și libertăți individuale

Proprietate privată, retragerea statului din economie, liberă inițiativă, competiție

Dialog și toleranță, pluralism și diversitate, egalitate de șanse și meritocrație