PNL se implică în dezvoltarea județului chiar și din opoziție

conferinta-PNL-9

La data de 29.01.16 a avut loc ședinţa ordinară, aferentă lunii ianuarie, a Consiliului Județean Satu Mare.

Tema prioritară a acestei ședințe a fost aprobarea Bugetului General Consolidat al Consiliului Județean și al principalelor instituții subordonate.

Încă de la data convocării, în urmă cu o săptămână, Grupul Consilierilor PNL a solicitat informații și fundamentări clare și corecte la fiecare punct al ordinii de zi. Au avut loc dezbateri cu toate instituțiile implicate, care de altfel, la solicitarea Comisiei de Buget – Finante, s-au prezentat la discuțiile din cadrul ședinței acesteia.

Astfel, după consultări, Grupul PNL a propus și au fost aprobate, atât în comisie cât și în plen, o serie de amendamente importante. Amintim o parte dintre acestea, după cum urmează:

– Alocarea către Spitalul Negrești Oaş, a sumei de 600.000 lei pentru secțiunea ,,Bunuri și servicii”;
– S-a introdus în ,,Lista evenimentelor organizate de Centrul Județean pentru Protejarea și Conservarea Tradițiilor 2016″  a expoziților anuale ,,Art Buna Vestire” , anul acesta, cu o prezentare și la Cluj Napoca, alocându-se 30.000lei, dar și a expoziţiei de fotografie ,,Versus dar împreună”, cu suma de 20.000 lei, expoziție la care participă și fotograful negreștean Remus Ţiplea, recent apreciat de revista Naţional Geografic pentru fotografia Duet, cât și anterior cu alte lucrări de referință;
– O alta temă intens dezbătută a fost cea a creditului de 25 de milioane lei pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a Aeroportului Satu Mare. Fiind o angajare la limită și extrem de sensibilă, Grupul PNL și comisia Buget, în unanimitate, a propus un amendament care prevede că din luna februarie ,săptămânal, Aeroportul și constructorul să raporteze, pe bază de grafic, Consiliului Județean, stadiul lucrărilor, astfel ca termenul de realizare să nu fie compromis. Graficul va fi prezentat în fiecare ședință de Consiliu Județean și măsurile suplimentare necesare reintrarii în grafic în caz de discrepanțe;
– Un alt amendament al Grupului PNL a fost propus la bugetul SC Palat Jud SRL (care a înregistrat pierderi în 2015) unde aprobarea s-a făcut cu condiția ca managerul să prezinte în termen de 30 zile un plan de redresare /restructurare amănunțit, astfel încât pierderea să fie recuperată, să se reducă costurile, să găsească măsuri de creștere a veniturilor care să garanteze recuperarea pierderii și intrarea pe profit. În caz contrar, Grupul PNL va cere demiterea managerului;
– Grupul PNL a susținut de asemenea propunerea de sprijin a GAL-urilor din județ, astfel încât șansele de accesare a fondurilor de către solicitanți să crească, iar derularea să fie mai rapidă;
– Serviciul de medicină legală a fost dotat cu o mașină de intervenție, urmare a aprobării amendamentului depus de Grupul consilierilor PNL;
– Foarte important, Grupul PNL a depus o solicitare către Consiliul Județean prin care să se analizeze oportunitatea și posibilitatea legală ca licitația de încredințare a lucrărilor de întreținere drumuri prin contract multianual să se facă pe mai multe loturi zonate pe aria județului și nu un singur lot. Aceasta în condiții de concurență corectă și transparență totală, dând posibilitatea mai multor operatori să liciteze, pe loturi mai mici, în aceleași condiții de calitate .